International forhandling - negotiation across cultures

Tværkulturel forhandling og mødekultur - workshop eller foredrag

Denne workshop er en kombination af forhandlingstræning og indføring i international kulturforståelse. Udfordringen med tværkulturelt samarbejde kan være stor. Når en virksomhed sender medarbejdere ud til kulturer, der er forskellige fra vores egen, skal de fungere socialt og forretningsmæssigt. En skoling i, hvordan man generelt håndterer kulturforskelle og tilpasser sin forhandlingsteknik til et eller flere specifikke lande vil gøre opgaven nemmere og spare virksomheden og medarbejderen for mange besværligheder. Udbyttet vil være, at I kommer hurtigere og mere effektivt frem til det, I skal på det fremmede marked: kontakt, forretning og gevinst.

Målgruppe for workshoppen international forhandlingsteknik

Vores kunder er såvel importerende som eksporterende virksomheder, organisationer, ambassader osv. Deltagerne er typisk unge "rekrutter" på vej mod en funktion på et nyt marked. De har ofte, men ikke altid, et forhåndskendskab til markedet, og de har brug for at sætte deres forhandleradfærd i system i forhold til kultur, sprog og forretningstraditioner.

Udbytte for deltageren

Du kommer nemmere, mere effektivt og mere korrekt i gang med dine forhandlinger i det land, du skal arbejde med. Du får specifikke informationer om selve landet og kulturen, og ikke mindst får du nogle generelle paradigmer til kulturforståelse og håndtering af kulturforskelle. Vigtigst er dog, at du får konkret træning i at forhandle. Skal du forhandle på engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk eller portugisisk, kan vi i mange tilfælde gennemføre rollespil på "dit" fremmedsprog.

Udbytte for virksomheden

Vores mål er at nedsætte jeres omkostninger og forhøje jeres gevinst, når I udsender medarbejdere til andre lande. Vores kunder er forskellige, og det er kurserne derfor også. Hos nogle gennemfører vi forhandlingsøvelser på engelsk, tysk eller fransk, og hos andre har det en mere overordnet kulturel vinkel. Uanset hvordan vi tilrettelægger kurset for jer, skal udbyttet være at måle på den gevinst, jeres medarbejdere henter hjem fra udlandet.

Indhold på kurset international forhandlingsteknik

Workshoppen vil altid være skræddersyet til jeres behov. Der kan indgå disse elementer:  

 • Teoretisk indføring i kulturforståelse og kulturforskelle
 • Forhandleradfærd i specifikke lande og kulturer  
 • Hvordan opfattes vi i andre lande?   
 • Høflighed og værdighed - og hvordan man rammer den rette tone og opførsel  
 • Religion, traditioner og moralbegreber
 • Kropssprog, herunder stemmebrug, øjenkontakt og berøringsadfærd  
 • Hvad du skal vide om din brug af sproget
 • Tidsopfattelse og tidsaspekter  
 • Relationer og sociale sammenkomster   
 • Faldgruber og håndtering af usikkerhed
 • Forhandlingspsykologi og -metode
 • Forhandlingsrollespil på dansk eller et aftalt fremmesprog

Underviser i international forhandlingsteknik: Kaare Thomsen

Kaare Thomsen har en universitetsbaggrund i fremmedsprog og psykologi og taler flydende fransk, tysk og engelsk, og han har et solidt kendskab til spansk, italiensk og flere andre sprog. Han deltager flittigt på konferencer og universitetskurser om tværkulturel forhandling og rejser over hele verden for at undersøge lokale aspekter af forhandlingsteknik. Han har senest været på sprog-, kultur eller forhandlingstræning i Marokko, Cuba, Argentina, Kina og Indien. Men først og fremmest er Kaare Thomsen erfaren som forhandlingstræner, og han er forfatter til bogen Lær at forhandle. Han arbejder for en række internationale kunder, herunder MAN Diesel, Cosan Crisplant, The Body Shop i Tyskland, Straumann i Schweiz og British Embassy i København. Han har tidligere undervist danske diplomater i Udenrigsministeriet. 

Læs også om disse kurser

Assertiv kommunikation >
Konflikthåndtering og konfliktløsning >
Forhandlingsteknik >
Argumentation og samtaleteknik >

Kursusinfo

Afholdes Som workshop eller foredrag hos kunden  
Varighed 1 - 4 timer
Pris Kontakt os for tilbud
Oplægsholder  Kaare Thomsen   

Afholdes som workshop eller foredrag. Ring 70 20 36 37, eller skriv til os og få et tilbud.

Udtalelser fra deltagerne:

Jeg kan varmt anbefale kurset Forhandlingsteknik (der hos os blev holdt på engelsk). Det indeholder en fin afveksling mellem teori og praksis med relevante og brugbare værktøjer til at skabe de win-win situationer, der er så afgørende for en vellykket forhandling. Underviseren Kaare Thomsen er god til at tage udgangspunkt i den enkeltes behov og udfordringer og er en meget erfaren, professionel og ikke mindst engageret formidler af et emne, som har relevans i mange forskellige sammenhænge. Dennis Lillelund, HRD Consultant, MAN Diesel & Turbo

Kaare Thomsen er en underviser i verdensklasse med stor viden og ekspertise, og - mere vigtigt - han kan omsætte det i praksis. Praktikons kursus gav mig en hel række relevante og stærke værktøjer til professionel kommunikation i mine forhandlinger. Deltager fra British Embassy Copenhagen.

Gå til top >

 KontaktOs3