Kurser i forhandlingsteknik, samtaleteknik og retorik

Er det tid til et kompetenceløft? Gottleben står for høj faglig kvalitet - og formidling i øjenhøjde. Vores speciale er værktøjer til den konstruktive forhandling, det gode møde og den overbevisende dialog. Vi udbyder åbne kurser og firmakurser - rul ned og læs mere.

 

TeknologiskForhandling2Forhandlingsteknik

Kursus i forhandlingsteknik, hvor du lærer at forberede og gennemføre forhandlinger med større gevinst. Indhold: forberedelse af forhandlinger, interesser, forhandling af vilkår, samtaleteknik, forhandlingspsykologi, intensiv træning.

Næste åbne kursus afholdes 23.-24. april 2018.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

Argumentation4Argumentation og gennemslagskraft

Et kursus i overbevisende samtaleteknik, hvor du udvikler din evne til at vende en nej til et ja. Indhold: argumentation, det overbevisende sprog, framing af samtaler, strategisk spørgeteknik, opsummering, psykologiske mekanismer, adfærdsdesign.

Næste åbne kursus afholdes 11.-12. april 2018.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

KonflikthåndteringByliv3Assertiv kommunikation

Et kursus i at udtrykke sig ligeværdigt, konstruktivt og overbevisende til gavn for samarbejde og relation. Indhold: ligevægt i samtale og relation, psykologi, lær at sige fra, anmodningens kunst, gennemslagskraft.

Næste åbne kursus afholdes 3. maj 2018.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

Negotiation1Forhandlingsteknik på højt niveau

Avanceret kursus i forhandlingsteknik, som bygger oven på Forhandlingsteknik. Indhold: komplekse forhandlinger, adfærdskøkonomi, avanceret samtaleteknik, kropssprogsanalyse, intensiv træning.

Næste åbne kursus afholdes 5.-6. december 2018.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

MichaelSjoeberg3Kropssprog

Kursus i at læse og bruge kropssprog og nonverbale signaler. Indhold: hjernen og kroppen, sådan fungerer vi under pres, kroppens signaler, ansigtsaflæsning, holdning, spatial adfærd, ord og stemme, løgndetektion.

Næste åbne kursus afholdes 3. april 2018.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

CertificeretForhandler2Certificeret forhandler

Uddannelse i 3 moduler, hvor du opnår et højt niveau i forhandlingsteknik. Forløbet består af 3 kurser a 2 dage: Forhandlingsteknik, Argumentation og gennemslagskraft og Avanceret forhandlingsteknik.

Næste forløb starter 13.-14. juni 2018.

Kan bestilles som internt forløb.

LaesMere

 

PublikumKlapper3Præsentationsteknik

Kursus i præsentationsteknik, hvor du lærer at forberede og gennemføre præsentationer, der overbeviser. Indhold: forberedelse, opbygning, troværdighed, argumentation, kropssprog, stemme, nærvær, fortællinger, dialog.

Næste åbne kursus 30. maj 2018.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

Skrive2Skriftlig kommunikation

Kursus i bruge dit skriftsprog overbevisende og troværdigt og bygge dine tekster op, så de fremstår attraktive. Indhold: sprogets muligheder, læsevenligt sprog, tekstens forløb, medier, argumentation, retoriske værktøjer.

Næste åbne kursus 15.-16. maj 2018.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

MoedelederMødeledelse og facilitering

Kursus i at lede møder effektivt og troværdigt. Indhold: mødets forberedelse, motivér deltagerne, din indledning, kunsten at styre ordet, teknikker til opsummering, konflikthåndtering.

Næste åbne kursus 11. juni 2018.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

HeinemannSamtaleteknik

Kursus i overbevisende samtaleteknik, hvor vi arbejder med alle de værktøjer, der giver dig bedre resultater i mundtlige dialoger. Indhold: samtalens framing, forberedelse af samtalen, sådan udtrykkes formål, dialogens redskaber, spørgeteknik, opsummering, kunsten at konkludere, psykologiske faktorer, retorisk metode.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

MartinAndrosKonflikthåndtering

Kursus i konstruktiv konfliktløsning. Lær at håndtere personlige konflikter og nedtrappe vanskelige situationer. Indhold: konfliktens indhold, konflikttrappen, konflikthåndterende samtaleteknik, konfliktens kernepunkter, spørgeteknik, konfliktnedtrappende opsummering, psykologi, retorik.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

DealKlager og kundehåndtering

Kursus i at håndtere kundeklager og vanskelige modparter konstruktivt og effektivt, så modparten bliver glad igen og tab undgås. Indhold: kunsten at lytte til angreb og negative budskaber, værktøjer til at bevare roen og den gode tone, teknikker til at vende stemningen, sådan håndterer du argumenter, opsummering med positiv effekt, formulering af budskaber, den gode afslutning.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

Musikpaed1Kommunikation i samarbejde

Kursus i at bruge sprog og kommunikation til at gøre samarbejde konstruktivt, effektivt og tilfredsstillende. Indhold: assertiv kommunikation, dialogens værktøjer, typer og forskelligheder, kropssprog, ligeværdigt ordvalg, høflighed, ritualer, feedback, intern humor.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

 

HeinemannFeedback og feedback-kultur

Kursus i at give og modtage feedback. Kan målrettes mod feedback fra leder til medarbejder, kollegafeedback eller formel review i fx it-miljøer. Indhold: rammesætning, samtalens forløb, budskab og formål, den gode indledning, samtaleteknik, håndtering af reaktioner, lytteteknik, spørgeteknik, opsummering.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

Debitorforhandling - samtaler med debitorer

DeltagereOgColaHar I til opgave at kontakte debitorer og forhandle om mulighederne for en frivillig ordning? Dette kursus ruster jer med samtale- og forhandlingsteknik, der får flere og bedre aftaler i hus. Indhold: samtalens indledning; motivation; kunsten at holde fokus; sådan styrker du relationen; håndtering af indvendinger.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

 

LederkommunikationForandringskommunikation og ledelse

Lederens kommunikation i forandringsprocesser er afgørende for motivation og succes. Dette forløb vil være skræddersyet til at klæde jeres ledere på til maksimal gennemslagskraft. Eksempler på indhold: Autenticitet og lederskab - at træde i karakter som leder; Retoriske værktøjer til forandringskommunikation; At skabe en ændret adfærd; Argumentationsteknik; At påvirke og inspirere motivation og handlekraft; Håndtering af modstand; Kropssprog, signaler og performance; Konflikthåndtering; Feedback og feedbackkultur.

Kan bestilles som skræddersyet forløb eller workshop.

LaesMere

 

TeknologiskForhandling6Lønsamtale og lønforhandling

Kursus for ledere i at afholde lønsamtaler og lønforhandlinger værdigt og med ordentligt og med omsorg for relationen. Indhold: lønsamtalens setup og framing, lederrollen og forhandlingen, forhandlingsteknik, samtalens værktøjer, kunsten at afslutte konstruktivt, assertiv samtaleteknik, argumentation.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

forhandlingsoevelse2TR forhandling og kommunikation

Kursus for tillidsrepræsentanter. Her får i træning i at klare de mange vanskelige opgaver, der følger med rollen som TR. Indhold: rollen som repræsentant, forhandlingsteknik med interessedialog, samtaleteknik, overbevisende kommunikation, argumentation, assertiv kommunikation.

Kan bestilles som firmakursus.

LaesMere

 

 KontaktOs3